Učitelé hledali inspirující aktivity nejen do hodin matematiky

27. srpen 2020

Aktivní učitel – Zásobník aktivit nejen pro rozvoj matematické gramotnosti, tak se jmenovala aktivita určená nejen pedagogům matematiky, která proběhla 27. srpna 2020 na ZŠ Otická.  “Byla to velmi zdařilá akce, pedagogové načerpali mnoho nových aktivit a nápadů do výuky,” hodnotila aktivitu její garantka Eva Cveková. Úžasné byly podle jejích slov startéry do hodin – matematické činnosti se  softbalovou pálkou, možnost využití přesahů i do hodin českého jazyka a angličtiny. Lektor se zaměřil i na kompetence k řešení problému, získávání možností komunikace, udělování rolí. Učitelé si vyzkoušeli i další aktivity jako piškvorky, hru Dokonči svá jména neboli pohybovou aktivitu v rámci partnerského vzdělávání, Domino, aktivity s kostkou, QR kódy a zajímavé úlohy zaměřené na finanční gramotnost, případně hry s penězi.” Pedagogům se velmi líbilo směřování a vedení dětí k sebehodnocení, lektor doporučoval dávat zpětné vazby. Lektor sdílel s účastníky zkušenosti ze své školy – vedení třídních schůzek ve formě  triády – rodič + učitel + žák,” uvedla Eva Cveková s tím, že během celého semináře vládla skvělá atmosféra  a účastníci ocenili bohaté zkušenosti lektora.

Související příspěvky