Učitelé matematiky se seznamovali s prací na tabletech

6. listopad 2019

Vzdělávací akci vedl lektor Libor Klubal. Účastníci pracovali s tablety s naistalovanými aplikacemi: Desmos, Geogebra, Geoboard, Math Puzzles, Quick Math, Angle Pro, Angle Metter, Algebra Touch a Suschi Monster. Aktivity byly zaměřeny na aplikace k procvičování učiva, vhodné i k domácímu upevňování znalost, dále na motivační a výkladové aplikace a prověřovací a ověřovací aplikace. Prezentované aplikace si učitelé vyzkoušeli a ověřili jejich fungování v praxi. “Po celou dobu školení, kdy lektor odpovídal na četné dotazy účastníků, byla zřejmá aktivní, pracovní a přátelská atmosféra,” doplnila garantka akce Eva Cveková.