Učitelé z Opavska se inspirovali přírodní pedagogikou

14. květen 2019

Přírodní pedagogika vychází z aktivního kontaktu člověka s lesem. Cílem onoho kontaktu je učit se. Učíte se o sobě a přídavkem k tomu jsou rozvíjeny dovednosti, znalosti. Dovídáte se podstatné věci o sobě sama a k tomu se naučíte myslet v číslech nebo rozvíjíte jazyk nebo výtvarné nadání. Zároveň si vytváříte vztah k místu, jehož kvalita podmiňuje i kvalitu vašeho života. Jste citlivější, vnímavější, protože učení zde probíhá všemi smysly. Zapojují se jaksi automaticky. Očima pozorujete housenku, ale váš sluch zaznamenává křik káněte. Vaši kůži ochladí lehký vánek, prsty, kterými se opíráte o zem, cítíte kyprou lesní půdu, v puse ještě zůstává chuť květu bezu …

Jak funguje lesní školka? Jak se domlouvají děti mezi sebou? Proč bychom měli nacházet cit k přírodě? Jak najít most mezi pampeliškou a dítětem? Kdo jsou průvodci lesa? Jsou natura a kultura dvě spojené nádoby? Jak navázat vztah mezi dítětem a broukem? Je vhodné pracovat s nápodobou? Proč je důležité vkládat do výuky příběhy?

14. května se uskutečnilo setkání pedagogů přírodních věd, a to za vedení přírodní pedagožky Kateřina Meletzké. Skupina účastníků se pohybovala v prostředí obce Raduň a následně v lese vedle zámeckého parku. Zvolené činnosti, které byly zaměřeny na aktivní účast pedagogů, se střídaly s informacemi k bezpečnému riziku a pohybu v přírodě, k fungování lesních školek, k pravidlům komunikace mezi dětmi, k výchově a výuce venku.

Kateřina Skalíková

Fotogalerii najdete tady:
http://www.mapopavsko.cz/ucitele-z-opavska-se-inspirovali-prirodni-pedagogikou-fotogalerie/