Učitelská kavárna a metodický klub pro učitele matematiky – 4. setkání

26. únor 2020
volno 8 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  učitelům matematiky  2. stupně  ZŠ

Obsah: Učitelská kavárna je prostor pro setkávání pedagogů a dalších odborníků působících v oblasti vzdělávání, kteří se chtějí od sebe navzájem učit.

Tématem 4. setkání – Individualizace výuky v matematice

Jak využít nástroj Socrative k individualizaci výuky? Vyzkoušíme si prakticky vytvořit vzorovou vyučovací hodinu pomocí nástroje Socrative a ukážeme si možnosti této aplikace pro výuku matematiky.

Nástroj Socrative slouží zejména jako nástroj pro testování žáků. Lze jej ale využít nejen k rychlému získání zpětné vazby,  zjištění dílčích znalostí žáků přímo v hodině, k cílené individualizaci v rámci učiva matematiky ale také například k domácímu procvičování. V rámci školení si prakticky projdeme veškeré popsané aktivity na příkladech a každý z účastníků bude schopen vytvořit vlastní aktivitu v této aplikaci.

Socrative je webová aplikace a lze ji provozovat na jakémkoliv zařízení připojeném k Internetu.

Lektor:  Mgr. Bc. Libor Klubal, Ostravská univerzita

Čas realizace:  15:30 – 18:00

Místo realizace:  ZŠ Štítina

Poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

 Garant akce:  PhDr. Eva Cveková, cvekova@masopavsko.cz
tel. 722 912 208

Přihlášení:  http://www.mapopavsko.cz/ucitelska-kavarna-a-metodicky-klub-pro-ucitele-matematiky-4-setkani/