Učitelská kavárna pro matematiky má za sebou první setkání

26. listopad 2018

Učitelská kavárna pro pedagogy matematiky se uskutečnila 26. listopadu 2018. Své aktivity zde představila učitelka ZŠ T. G. Masaryka Libuše Kovářová, včetně pomůcek, které  vymyslela, vyrobila a jsou v nabídce pro školy pod názvem Matematika rukama. Pomocí pomůcek žáci lépe pochopí obvod, obsah, objem, povrch, zlomky atd. Další část setkání byla zaměřena na využití sudoku a různých šifer ve vyučování a následně u těch talentovaných i mimo vyučování pro jejich přípravu do různých soutěží, které žáky velmi motivují v přístupu k matematice. Účastníkům akce byla přeposlána prezentace včetně odkazů ke stažení např. sudoku atd.  Následně se účastníci přesunuli do Brainfitnessu-tzv. posilovny mozku, kde byli díky Davidu Slosarzykovi seznámeni s možnostmi, které tento prostor nabízí, jak ve vyučování, tak i ve volném čase. Aktivitu hodnotili účastníci pozitivně, mnozí si ověřili, že jdou správnou cestou a uvědomili si, že vzájemná výměna zkušeností je oboustranně obohacující. Poděkování patří oběma lektorům Mgr. a Bc. Libuši Kovářové a Davidu Slosarzykovi.