Učitelská kavárna pro pedagogy humanitních věd – Historylab: Práce s prameny v historickém vzdělávání

16. duben 2020
volno 19 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům 2. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to bude:  Práce s historickými fotografiemi v dějepise je jednou z cest, jak zvýšit zájem žáků o výuku. Dobře zvolené snímky mohou posloužit k rozvoji analytických dovedností a díky jejich přístupnosti je lze rovněž účelně propojovat s dalšími typy médií, např. dobovými texty. Seminář seznámí učitele s aplikací HistoryLab.cz, která funguje jako digitální dílna pro práci s prameny. Prostřednictvím vybraných témat z období českých dějin si účastníci osvojí možnosti a postupy, jak texty a fotografie účinně využít ve výuce a jak aplikaci HistoryLab.cz používat ve školním prostředí.

Lektoři:  Mgr. Michal Kurz, Ph.D. (Karlova univerzita)  

Čas realizace:  12:00 – 17:00

Místo realizace:  Matiční dům, Opava

Účastnický poplatek:    žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Přihlašujte se nejpozději 15 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková