Učitelská kavárna pro pedagogy přírodních věd. Burza vzdělávacích aktivit

18. únor 2020
volno 13 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ, NNO

O čem to bude:  Cílem aktivity je nabídnout vzdělávací programy místních organizací v tématech kulturního a přírodního dědictví zástupcům školních institucí, podpořit je v poznávání našeho regionu a seznámit prezentující organizace mezi sebou. Organizace budou
v krátkých prezentacích (5 – 10 minut) představovat své zaměření a výukové programy směřované především školám. Očekává se také diskuse mezi účastníky, pro které bude připravena brožurka vzdělávacích aktivit.

Lektoři z organizací:  Lesní klub V koruně stromu, Masarykova střední zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě, Muzeum v Hlučíně, Muzeum Slezský venkov Holasovice, Opavská kulturní organizace, Post Bellum, Slezské zemské muzeum, Slezské gymnázium, Střední škola technická Opava, TEREZA, z. s., Za Opavu, z. s., zámek Raduň a další

Čas realizace: 13:00 – 16:00    

Místo realizace: Matiční dům, Opava

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková, skalikova@masopavsko.cz