Učitelská kavárna pro učitele matematiky – Využití tabletu ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ

6. listopad 2019
volno 0 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  učitelům matematiky  2. stupně  ZŠ

Obsah: Učitelská kavárna je prostor pro setkávání pedagogů a dalších odborníků působících v oblasti vzdělávání, kteří se chtějí od sebe navzájem učit.

Představíme si základní přehled aplikací a nástrojů, které lze využít ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ. Obsahem školení je praktické vyzkoušení konkrétních aktivit v roli žáků. Zaměříme se zejména na nástroje Geogebra a Desmos a jejich využití ve výuce matematiky. Představíme si konkrétní úlohy ve vybraných částech výuky.

Lektoři:   Mgr. Bc. Libor Klubal, Ostravská univerzita

Čas realizace:  15:30 – 18:00

Místo realizace:  ZŠ Štítina

Poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková