Učitelská kavárna se soustředila na regionální identitu

20. květen 2019

Učitelská kavárna pro pedagogy humanitních věd se 20. května 2019 věnovala především regionální identitě. Uskutečnila se v Matičním domě v Opavě a setkání propojilo také pracovní skupiny z Opavska a Vítkovska, které se  zabývají regionální identitou a místně zakotveným učením. Jejich členové představili svou činnost a nejbližší plány. Hosty tohoto setkání byli také zástupci MAS Hlučínsko Radim Lokoč a Jiří Neminář. „Zástupci MAS Hlučínsko představili své projekty zaměřené na podporu regionální identity, jako například velkou skládačka k historii regionu, která  putuje po školách, regionální učebnice, mapy a také tzv. vlastivědný kufřík,“ přiblížila Kateřina Skalíková z MAS Opavsko. V rámci propojeného setkání pracovních skupin a pedagogů humanitních věd se vedla i diskuse o tématech jako jsou školní vzdělávací plány a jejich častému nepochopení jako prostředku, který si školy mohou upravit ve vlastní prospěch a podle svého. Ve školách také učitelům chybí bloková výuka, která by umožnila se kontinuálně věnovat určitým tématům do hloubky. Účastníci debatovali také o potřebě učebního předmětu Regionální identita, který kdysi učila na ZŠ Kylešovice, Opava Šárka Bělastová. Témata regionální identity by podle diskutujících mohl prostřednictvím svých programů nabízet i KVIC.