Ukázkové hodiny práce s aplikací “Můj život po škole”

volno 30 ze 30 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   žákům, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání (primárně 7. a 8 ročník ZŠ)

Obsah:  žákům bude představena aplikace „Můj život po škole“, pomocí níž mohou rozklíčovat své silné stránky, zájmy a vlohy pro své budoucí povolání.

Lektorka:  Ing. Daniela Nováková (ambasadorka proškolená tvůrci aplikace)

Termín:  po dohodě s příslušnými pedagogy proběhne ukázka přímo na škole

Časový rozsah:  1 vyučovací hodina

Kapacita: 25 žáků

Poplatek: žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení: v případě zájmu kontaktujte garanta akce

Garant akce: Ing. Daniela Nováková (novakova@masopavsko.cz)