Úspěšný předškolák – spolupráce mezi MŠ a ZŠ za účelem snadného přestupu dítěte mezi stupni vzdělávání – PROBÍHÁ

volno 4 ze 5 místPŘIHLÁSIT SE

Nabízíme Vám program, jehož cílem je podpořit hladký přestup dětí z MŠ do ZŠ a seznámit děti s prostředím jejich nové ZŠ a se změnami, které jim vstup na ZŠ přinese. Program se skládá z několika aktivit, v rámci nichž postupně proběhne:

  1. společné setkání pedagogů MŠ a pedagogů 1. třídy,
  2. individuální návštěva pedagogů ZŠ v MŠ za účelem poznání dětí a seznámení se s jejich specifiky a individuálními vzdělávacími potřebami,
  3. návštěva ZŠ předškoláky (realizace náslechové hodiny pro předškoláky),
  4. zajištění individuální metodické podpory rodičům dětí pedagogy ZŠ.

Časové rozpětí jednotlivých aktivit bude vydefinováno ve spolupráci se zapojenými subjekty a bude vycházet z jejich potřeb. Předpoklad časové dotace na jednu aktivitu je cca 2 h.

Do aktivity bude zapojeno vždy 5 MŠ a 5 ZŠ. 

Informace k akci:

  • určeno: dětem a žákům, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
  • lektoři: pedagogové zapojených škol
  • termín: únor – květen 2019 (program bude probíhat na základě individuální dohody mezi MŠ a ZŠ)
  • místo realizace: v prostoru zapojených MŠ a ZŠ

Pokud máte o daný program zájem, kontaktujte garantku akce – Mgr. Lucii Stanjurovou (viz záložka Kontakty – Tým). 

Přihlášením se zavazujete k absolvování všech 4 aktivit v rámci celého programu. 

Garant akce: Mgr. Lucie Stanjurová (kontakt viz záložka Kontakty – Tým)