Vedení rozhovoru nejenom v kariérovém poradenství – individuální práce s žákem

29. listopad 2019
volno 22 ze 25 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům, třídním učitelům, školním psychologům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří pracují s žáky i v individuální rovině

Obsah:  Seminář bude zaměřen na techniky pokládání otázek, aktivní naslouchání, nácvik konkrétních situací, užitečnost a smysluplnost rozhovoru, podpora v rozhovoru.

Lektorky:  Mgr. Dorota Madziová, Bc. Jana Svobodová

Čas realizace:  9:00 – 16:30

Místo realizace:  LoveCowork, Na Rybníčku 56, Opava

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková

Související příspěvky