Veletrh aktivního občanství

27. květen 2021
volno 100 ze 100 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   žákům, mládeži, pedagogům MŠ, ZŠ, DD a NNO, veřejnosti

Obsah:  cílem aktivity je nabídnout účastníkům prostřednictvím veletrhu činnost zaměřené na občanství u žáků a seznámit pedagogy i žáky s možnostmi, jak se zapojit do dění v území, jaký typ aktivit zvolit apod. Dalším cílem je sdílení dobré praxe všech aktivních účastníků. Do realizace akce budou zapojení žáci ze školních parlamentů z území, peer aktivisté Centra inkluze, ELIM – zajišťující dobrovolnictví, OZDM, Za Opavu.

Lektoři:  bude upřesněno (přihlášeným do emailu a na webových stránkách www.mapopavsko.cz)

Termín:  27. května 2021

Čas realizace:  8:00 – 17:00

Místo realizace:   Slezská univerzita Opava, Fakulta veřejných politik, Bezručovo náměstí 14.

Kapacita: 100 účastníků

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Přihlašujte se jako osoba vyčleněná za konkrétní školu – není nutné hlásit žáky. Danou osobu následně zkontaktujeme a zažádáme o počet žáků, kteří se akce zúčastní.

Přihlašujte se nejpozději 20 dnů před konáním akce.

Garant akce: Bc. Kateřina Skalíková (skalikova@masopavsko.cz)