Vrstevnické besedy

volno 150 ze 150 místPŘIHLÁSIT SE

Omluváme se všem zájemcům, akci musíme z důvodu aktuálních hygienických doporučení platných pro školy zrušit.

Určeno: žákům 2. stupně ZŠ, pedagogům, zástupcům SVČ NNO

O čem to bude:  Vrstevnické besedy se zaměřením na aktivní občanství. Cílem aktivity je uskutečnění série 3 vrstevnických peer besed provedených studenty SŠ pro žáky ZŠ s cílem podpořit u žáků aktivní občanství a angažovanost.

Program:

  • 22. 9. 2020, 8.00 – 9.30: Janis Horák – LGBT (hnutí leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí, které se zabývá problematikou sociálních menšin se zpravidla jinou než většinovou sexuální orientací.
  • 23. 9. 2020, 8.00 – 9.30: Tadeáš Brída – Mladí a participace
  • 23. 9. 2020, 10.00 – 11.30: Adam Kašpárek – Netradiční volnočasové aktivity

Akci moderuje Matěj Vaňkát

Místo realizace: Loutkové divadlo v Opavě

Kapacita: 150 osob

Účastnický poplatek:    žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Do komentáře pod touto akcí napište, kolik žáků případně na akci přihlašujete.

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková (skalikova@masopavsko.cz)