Výjezdní setkání ředitelů ZŠ a MŠ

21. duben 2021 - 22. duben 2021
volno 23 ze 25 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   Vedoucím pracovníkům ZŠ, MŠ

Obsah:  Výjezdní zasedání bude rozděleno do dvou ucelených bloků:

  1. Den

Celodenní workshop s Mgr. Miroslavem Hubatkou a Mgr. Ladislavem Dvořákem

  • Rozbor problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
  • Kazuistiky z praxe (projev a dopad na školu)
  • Řešení na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti
  • Spojení optimálních organizačních a legislativních kroků
  • Maximální zaměření na skutečnou praxi
  1. Den
  • Síťování Opavských škol
  • Výměnná dobré praxe
  • Workshop zaměřen na udržitelnou spolupráci

Lektoři:

Mgr. Miroslav Hubatka (www.hubatkaconsulting.cz). 21 let pracoval ve školství právě na školách se zaměřením na moderní technologie a z toho 10 let jako ředitel školy, která měla ve své specializaci mimo moderních technologií i program na rozvoj nadaných a talentovaných dětí.

Mgr. Ladislav Dvořák (www.kancelardhs.cz). Právní servis a poradenství pro školy a školská zařízení

Místo realizace: bude upřesněno – oblast Jeseníků nebo Beskyd (přihlášeným bude zaslána informace emailem; zveřejněno i na webových stránkách www.mapopavsko.cz)

Účastnický poplatek:    žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději do 31. 3. 2021. Přihlášení je závazné. Účastník po přihlášení bude požádán o zaplacení zálohové částky ve výši 1.000 Kč, která mu bude v den zahájení semináře vrácena. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, své přihlášení s dostatečným časovým předstihem zrušte. Volné místo bude neprodleně poskytnuto náhradníkům.

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek (horinek@masopavsko.cz)