Využití Hejného metody v praxi běžné MŠ (webinář)

13. listopad 2020
volno 30 ze 30 místPŘIHLÁSIT SE

Aktivita realizována ve spolupráci s KVIC Opava, financována v plné výši z prostředků                         MAP Opavsko a MAP Vítkovsko.

 Určeno:   učitelkám a vedoucím pracovníkům MŠ

O čem to bude:  Webinář poskytne účastníkům základní informace o Hejného metodě a praktické příklady jejího využití v rámci rozvoje předmatematických dovedností dětí předškolního věku, v praxi MŠ. Nechte se inspirovat touto inovativní metodou, která má za úkol především to, aby „matematické vzdělávání“ děti bavilo!

Lektořka:  Bc. Veronika Trnčáková Kuželová          

Čas realizace:               17: 00 – 19:00

Místo realizace:   ONLINE   Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám bude zaslán před konáním webináře  na Vaši e-mailovou adresu.

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:    https://www.kvic.cz/kurz/5052882050/Vyuziti_Hejneho_metody_v_praxi_bezne_MS

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková