Workshop pro rodiče: Děti jsou hosté, kteří hledají svoji cestu – pomozme jim jejich cestu najít a buďme průvodci

19. květen 2021
volno 30 ze 30 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  rodičům dětí MŠ

Obsah: Kvalifikovaná odbornice Mgr. Lenka Bínová se na workshopu pro rodiče bude zabývat těmito tématy:

  • zaměření rodičů na výkon dítěte ve srovnání s reálnými možnostmi dítěte
  • přijetí dítěte takového jaké je, versus skutečná rizika přetížení nároky okolí
  • očekáváním rodičů ve vztahu ke svému dítěti versus sebepojetí, sebedůvěra a sebehodnocení člověka.

Lektorka:  Mgr. Lenka Bínová

Termín:  19. května 2021

Čas realizace:  16:00 – 18:00

Místo realizace: Lidový dům, Opava (Otická 1711/10)

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Přihlašujte se na email geherova@masopavsko.cz

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.  V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  Mgr. Gabriela Geherová (geherova@masopavsko.cz)