Workshop se zabýval kariérním poradenstvím

26. srpen 2020 - 2. září 2020

Skupinové práci v kariérovém poradenství (KP) zaměřené na žáky ZŠ se věnoval dvoudenní workshop, který proběhl pod hlavičkou MAP Opavsko II 26. srpna a 2. září 2020 v Matičním domě v Opavě. Byl určen kariérním poradcům na ZŠ. Lektorky se během prvního dne věnovaly systémovému kariérnímu poradenství na ZŠ a představily i jeho vývoj za posledních pět let v rámci Evropské unie. Účastnicím představily i základní pilíře tohoto karierního poradenství na ZŠ. Došlo i na rozbor specifik skupinové práce s provazbou na práci se skupinou žáků v KP a nechyběly ani ukázkové hodiny skupinové práce v KP. Druhý den workshopu lektorky představily nástroje používané v KP: například karty emocí, hodnot, motivací. Účastníci pracovali i se stavebnici Lego v KP a také s kartami povolání. Na závěr představily lektorky i pracovní sešit nazvaný Úvod do neformálního vzdělávání, který si každá z účastnic semináře odnesla domů.