Workshop se zabýval zrozením kmenového vůdce

12. únor 2019

Jak na kulturu školy anebo Zrození kmenového vůdce. tak se jmenoval workshop, který vedla Jana Stejskalová 12. února v Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě. Workshop kromě jiného ukázal, jaké možnosti má školy, která podporuje maximální rozvoj každého žáka.  Lektorka také vyzvala přítomné, aby si sami zkusili napsat co dělají/nedělají pro rozvoj kultury ve své organizaci. Po individuální práci rozdělila přítomné do trojic a předala jim tři příběhy učitelů. Na základě těchto příběhů měla trojice definovat, co daná osoba v příběhu dělá špatně a co dobře pro rozvoj kultury školy. V další části lektorka seznámila účastníky s vývojovými stupni kultury školy dle knihy Zrození kmenového vůdce a s nástroji, používané pro proměnu této kultury a posunutí na vyšší stupeň. Zdůraznila, že je potřeba vždy pozitivního popisu práce druhého člověka a celkově pozitivní přístup k němu. Díky tomu se totiž může začít rozvíjet správná kultura.Na závěr semináře poprosila lektorka o zpětnou vazbu pomocí psychologických karet.

Fotogalerii najdete tady:
http://www.mapopavsko.cz/workshop-se-zabyvat-zrozenim-kmenoveho-vudce/