Žáci učí děti – podpora polytechnické výuky a ekologických programů (probíhá)

volno 13 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   Dětem v MŠ

O čem to je:   Přiblížit dětem MŠ poznatky z oblasti biologie a environmentální výchovy. Témata jednotlivých setkání: Svět pod lupou; Svět pod mikroskopem; Poznáváme stromy; Život ve vodě; Poznávání plodů

Lektoři:  Studenti Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava pod vedením Mgr. Jany Stříbné

Termín:  Přesné termíny a čas realizace jsou řešeny individuálně pedagogem Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava po dohodě s ředitelkou MŠ.

Rozsah:   5 setkání v průběhu školního roku (1 setkání v rozsahu 1 h)

Místo realizace:  Prostory MŠ

Kapacita:   15 účastníků

Účastnický poplatek:    Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Poznámka:   Pro školní rok 2019/2020 aktivita obsazena.

Aktivitu využívají školy: MŠ Heydukova, Opava; ZŠ a MŠ Kyjovice

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková