Zahrada byla okouzlující inspirací k učení

19. červen 2019

Co to je senzitivní učení? Jak snadno rozvíjet orientaci dětí v terénu? Na tyto i další otázky odpověděl účastníkům seminář nazvaný Zahrada učí, který se uskutečnil v přírodní zahradě ZŠ Žimrovice 19. června 2019. Lektor programu Martin Kříž prakticky ukázal nadšeným účastníkům semináře možnosti výuky a výchovy dětí v prostorách školní zahrady.  V krátkém teoretickém úvodu seznámil účastníky se senzitivním učením a se základními cíli výuky v zahradě. Následovaly odborné ukázky metod, které je možné uplatnit při učení venku v českém jazyce, matematice, zeměpise, dějepise a anglickém jazyce. „Seminář byl přímo fantastický a prostředí nádherné zahrady žimrovické školy k němu výrazně přispělo,“ zhodnotila akci její garantka Kateřina Skalíková. Účastníci si jednoznačně kladně odpověděli na otázky, zda lze efektivně podporovat orientaci v terénu a paměť. A nebo také, zda je možné učit matematiku, český jazyk a angličtinu venku.„Díky všem zúčastněným a také lektorovi Martinovi Křížovi z Chaloupky, o.p.s.“ dodala Kateřina Skalíková. Účastníci semináře podle ní souzněli s heslem: zamiluj si – poznej – chraň.

cof