Zásobník aktivit pro rozvoj nejen matematické gramotnosti – PROBÍHÁ

volno 0 ze 3 místPŘIHLÁSIT SE

Ve školním roce 2019/2020 bude program realizován v těchto školských zařízeních: ZŠ T. G. Masaryka Opava, ZŠ Pustá Polom, ZŠ Skřipov.

Určeno:  Pedagogickým sborům 1. a 2. stupně ZŠ (sborovna)

Obsah:  Seminář je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na ZŠ.

  • úvodem si učitelé vyzkouší „startéry“ aktivující žáky na začátku hodiny, aktivity, které vás i žáky  budou bavit a jsou využitelné i v jiných předmětech
  • v roli žáků si učitelé vyzkouší univerzální párové aktivity (drilovací i zábavně badatelské, hry pro rozvoj logiky a úsudku)
  • v čtyřčlenném týmu si učitelé rozdělí role a zažijí si tři různé formy kooperativního učení využitelné napříč předměty (skládankové učení, čtyři rohy, zástupná písmena
  • předvedeme si možný koncept pro zapojení poutavých aktivit pro rozvoj    finanční gramotnost nejen ve výuce matematiky. Základní témata FG jsou PENÍZE, BANKA-BANKOMAT, PŘÍJEM, VÝDAJE. Témata jsou koncipováno jednoduše a hravě, cílová skupina jsou žáci 5.-7. třídy ZŠ. Všechny vybrané aktivity FG jsou příklady dobré praxe.

Lektor: Mgr. Lukáš Heřman

Termín: aktivita s časovou dotací 8 vyučovacích hodin

Čas realizace: 8:00 – 15:00

Místo realizace: ve zvoleném školním subjektu

Kapacita: 3 školské subjekty (20-25 účastníků)

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Garant akce: PhDr. Eva Cveková