Zásobník nabídl aktivity nejen pro rozvoj matematické gramotnosti

12. únor 2020

Vzdělávací akci vedl Mgr. Lukáš Heřman, který provedl účastníky několika tématy: aktivity na rozvoj základních počtů, párovými metodami, kooperativním učením a finanční gramotnosti ve výuce. Přítomným, byly prezentovány náměty na metody zefektivňující osvojování si poznatků nejen v matematice, ale také v jiných předmětech např. tzv. „startéry“- tj. náměty na úvodní část hodiny, běhací kufry, metodu zástupných čísel, skládankové učení aj. Ke každému tématu získali účastníci množství odkazů s pracovními listy, typy na nástroje pro tvorbu vlastních pomůcek, odkazy na využitelné weby a aplikace. Účastníci si měli možnost sami mnohé aktivity vyzkoušet a vyjádřit se k využití aktivit přímo ve výuce.  “Seminář proběhl v příjemné pracovní atmosféře, všichni účastníci se pochvalně vyjadřovali k setkání, ocenili nápaditost a přístup lektora …. lektor byl vynikající,  vyzkoušeli jsme si metody  práce v praxi a tak jsme mohli na vlastni kůži zažít, co prožívají naši žáci, ” zmínila garantka akce Eva Cveková některé ohlasy a hodnocení akce.

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008638) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.