Zdravý životní styl může být hravý i chutný

16. říjen 2019

Vzdělávací aktivitu, určenou žákům 1. stupně základních škol a zaměřenou na životní styl vedla lektorka Skutečně zdravé školy Martina Wilczkeová. V MŠ a ZŠ v Malých Hošticích se aktivity zúčastnily 2 skupiny dětí, a to z 2. a následně také z 3. ročníku, vždy po dvou vyučovacích hodinách. V Církevní ZŠ v Hradci nad Moravicí pak byla aktivita realizována v dalších dvou vyučovacích hodinách pro smíšenou skupinu dětí z 1. stupně základní školy v rámci odpolední družiny.

“Aktivita byla lektorkou vedena velmi názorně a prožitkově, na což děti velmi pozitivně a živě reagovaly. Jednotlivá povídání byla doplňována obrázky a hádankami, kreslením do připravených pracovních listů. Součástí programu byla rovněž ochutnávka ovoce, jablek a hrušek ze sadu, a několika druhů moštů z regionální moštárny,” přiblížila garantka semináře Kateřina Skalíková.

Související příspěvky