Země volá knihomola! Komiksový workshop zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti

29. duben 2021 - 6. květen 2021
volno 29 ze 30 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  žákům 1. stupně ZŠ

O čem to je:   Aktivita je zaměřena na principy tvorby komiksu, zejména komiksového scénáře a žáci sami týmovou prací komiks vytvoří včetně výtvarného zpracování. Vytvořená dílka si i sami dramaticky odprezentují a konfrontují tak svoje nápady s ostatními. Hlavním cílem je rozvoj tvůrčích schopností a dovedností pomocí komiksu.

Lektor:  Ing. Daniel Vydra (scénarista)

Termíny

  • varianta A:    29. 4. 2021 (max. se mohou přihlásit 2 školská zařízení)
  • varianta B:    6. 5. 2021   (max. se mohou přihlásit 2 školská zařízení )

Místo realizace:  v prostorách přihlášených škol

Kapacita:  25 – 30 účastníků (žáci + pedagogický dozor)

Účastnický poplatek: žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Přihlašujte se jako osoba vybraná za konkrétní školu – není nutné hlásit žáky. Danou osobu následně zkontaktujeme a zažádáme o počet žáků, kteří se akce zúčastní.

Přihlašujte se nejpozději do 31. 3. 2021.

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková