Bezplatná metodická podpora pro vyučování “na dálku” – pro pedagogy na Opavsku

Zavádíme online metodickou podporu v oblasti nástrojů distančního vzdělávání dětí a žáků. 

Podpora je spuštěna od 14. 4. 2020 s odborným vedením 

Mgr. Bc. Libora Klubala, Ph.D.

Odborně Vám poradí např. s těmito nástroji:

nástroje Google – GSuite, Google Učebna, Formuláře, Dokumenty, Disk, Meet atd., evaluační nástroje Socrative, Kahoot, Quizlet, obecná problematika týkající se online výuky.

V případě MS Office 365 a související nástroje budou dotazy přesměrovány na příslušné odborníky.

Své dotazy pište na lklubal@gmail.com

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008638).